Fizan » 31. Cilt » MUHTASAR

MUHTASAR

Diyanet Islam Ansiklopedisi 31. Cilt 57. Sayfa MUHTASAR Maddesi


Ozet:


MUHTASAR

(المختصر)

Bir eserin özet halinde kaleme alınmasından meydana gelen telif türü.

Sözlükte “bel” mânasındaki hasr kökünün ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

TEFSİR. Tefsir alanında kaleme alınmış eserlerin, müellifleri veya başkaları tarafından kısaltılması yaygın bir uygulamadır. Bazı tefsirler öncekilerin muhtasarı olduğ ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

HADİS. Muhtasar türü kitaplar hadis ilminde de yaygındır. Sahâbe döneminde sahîfelere yazmak suretiyle başlayan hadis kitâbeti bir müddet sonra cüzlerin ve ardından kitapla ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

FIKIH. Muhtasar, fıkıh ilminin tarihiyle doğrudan irtibatlı bir telif geleneğini temsil etmektedir. Bu adı taşıyan ilk fıkıh eserleri, III. (IX.) yüzyılda mezhep imamların ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

KELÂM. Kelâm literatüründe muhtasar türünde yazılmış eserlerin önemli bir yeri vardır. Hacimli olmayan ilk dönem akaid risâleleri muhtasar eserler grubuna dahil edilebilir. ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


İSLÂM TARİHİ ve MEDENİYETİ.

İslâm tarih yazımında da ihtisar bir telif türü olarak kabul edilmiş ve birçok muhtasar yazılmıştır. İbn Haldûn, yeni bir eser ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
MUHTASAR diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler