Fizan » 30. Cilt » MUHAMMED

MUHAMMED

Diyanet Islam Ansiklopedisi 30. Cilt 408. Sayfa MUHAMMED Maddesi


Ozet:


MUHAMMED

(محمّد)

(ö. 11/632)

Son peygamber.

I. HAYATI

II. ŞAHSİYETİ

III. DİNDEKİ YERİ

IV. İSLÂ ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


II. ŞAHSİYETİ

A) İsimleri. Hz. Peygamber kendine has beş adının bulunduğunu, bunların Muhammed, Ahmed, Mâhî, Hâşir ve Âkıb olduğunu, bu isimlerin daha önce k ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


F) Hitabet ve Fesahati.

İnsanları irşad etmek üzere ilâhî vahyin tercümanı olarak gönderilen bir peygamberin içinden çıktığı toplumun dilini iyi bilmesi, güze ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


G) Siyasî ve Askerî Kişiliği.

Resûlullah’ın peygamberlik misyonu, ferdî ve mânevî hayat kadar maddî ve içtimaî hayatın da mükemmellik ölçüsünü ortaya koy ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


III. DİNDEKİ YERİ

A) Kur’an ve Sünnet’e Göre Hz. Muhammed. İslâm’da imanın üç temel esasından birini nübüvvet konularının (diğerleri ulûhiyyet ve âhir ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


B) İbadet Hayatı ve Hukuktaki Yeri.

Hz. Peygamber’in, içinde yetiştiği toplumun dinî telakkilerinin merkezinde yer alan çok tanrı inancından ve putlara tapma gibi ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


C) Örnek Oluşu.

Peygamberlerin gönderilişinin başlıca amacı, gönderildikleri toplumları veya bütün insanları Allah’ın iradesi doğrultusunda zihnî ve amelî p ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


D) Mûcizeleri.

Sözlükte “benzeri başkalarınca gerçekleştirilemeyen hârikulâde olay” anlamına gelen mûcize peygamberlerin doğruluğunu kanıtlayan yegâne deli ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


IV. İSLÂM KÜLTÜRÜNDE HZ. MUHAMMED

A) Tasavvuf. I (VII) ve II. (VIII.) yüzyıllarda âbid ve zâhidlerin Resûl-i Ekrem’i algılayış tarzı, diğer müslümanlara ni ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


B) Arap Edebiyatı.

Asr-ı saâdet’ten itibaren günümüze kadar Hz. Peygamber hakkında kaside, mersiye, mevlid, hilye, şemâil vb. türlerde pek çok yazı kaleme alın ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


C) Fars Edebiyatı.

İslâm sonrası Derî Farsçası’nın ortaya çıkması ve olgunlaşması İran halkının İslâm’a girmesiyle paralellik arzeder. İranlılar, baş ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


D) Türk Edebiyatı.

Hz. Peygamber’le ilgili çeşitli bilgiler, Türkler’in müslüman olmasından itibaren ortaya koydukları edebiyat eserlerinde büyük bir zenginlik ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


E) Urdu Edebiyatı.

Hint alt kıtasında Gazneliler devrindeki fetih hareketlerinin ardından oluşmaya başlayan Urdu dili daha teşekkül aşamasında İslâmî unsurları ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


F) Türk Hat Sanatı. &&&& Hz. Peygamber, insan yaratılışında mevcut güzellik duygusunu İslâm terbiyesiyle şekillendirerek yazının sanat seviyesine yükselmesinde etkili olmu ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


G) Türk Mûsikisi.

Hz. Muhammed’in hayatındaki pek çok örnek onun ses güzelliğine ilgi duyduğunu, özellikle Kur’an ve ezan okurken seslerini daha güzel kullanmal ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


V. LİTERATÜR

A) İslâm Dünyası. Arapça. Kur’ân-ı Kerîm’in ilk muhatabı ve tebliğcisi olması yanında hayatı ve faaliyetleri dolayısıyla Kur’an’da Hz. P ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


Urduca.

Hint alt kıtasında siyer alanındaki eserler çoğunlukla Farsça, Arapça ve Urduca kaleme alınmıştır. Bengālî, Sindî, Belûcî, Pencâbî, Peştu ve İngil ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


B) Batı Dünyası.

Batı’da Hz. Muhammed hakkındaki çalışmalar başından beri çeşitli ön yargılardan hareketle yapılmıştır. Bu ön yargıların kaynağı, yay ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


Mekke Dönemi

569 - Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53 / 17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51 / 20 Nisan 571 Pazartesi ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
MUHAMMED diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.