Fizan » 29. Cilt » MEKTUP

MEKTUP

Diyanet Islam Ansiklopedisi 29. Cilt 13. Sayfa MEKTUP Maddesi


Ozet:


MEKTUP

(مكتوب)

Sözlükte “yazmak” anlamındaki ketb kökünden türetilmiş olup “yazılan şey” demektir. Ancak Araplar bunun yerine daha çok kitâ ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Arap Edebiyatı. Arap edebiyatında mektup karşılığında kullanılan en yaygın kelime risâledir. Bunun yanında kitâb, hıtâb, sahîfe, kelime, makāle, lisân, me’lüke, elû ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Fars Edebiyatı. Fars edebiyatında sultâniyyât ve ihvâniyyât şeklinde iki mektup (nâme) türü bulunmaktadır. Sultanların, devlet adamlarının birbirine ya da emirleri altınd ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Türk Edebiyatı. Günlük ve hâtırat gibi mektup da insanların özel hayatını veya sadece yazıldığı kişilerle ilişkilerini ilgilendirdiği için doğrudan doğruya bir edeb ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Osmanlı Bürokrasisinde Mektup. Mektubun Osmanlı diplomatiğinde bir tür yazışma evrakı olarak özel bir yeri bulunmakta olup yazılış şartları ve şekillerine münşeat mecmu ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

TASAVVUF. Tasavvufun ilk dönemlerinden itibaren sûfîler mektup yazmayı irşad ve eğitim faaliyetinin bir parçası olarak görmüşlerdir. İçerikleri dikkate alındığında sûf ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
MEKTUP diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler