Fizan » 20. Cilt » İBN HAZM

İBN HAZM

Diyanet Islam Ansiklopedisi 20. Cilt 39. Sayfa İBN HAZM Maddesi


Ozet:


İBN HAZM

(ابن حزم)

Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî (ö. 456/1064)

Zâhirî mezhebinin en büyük temsilcis ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

İtikadî Görüşleri. Eserlerinde kendini Sünnî olarak tanıtan, Ehl-i sünnet’i de “ashabın izinden gidenler” diye tanımlayan İbn Hazm (el-Faśl, I, 201; II, 232, 271), İ ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


Dinler Tarihi.

İbn Hazm fıkıh, hadis, edebiyat, felsefe ve mantığın yanında dinler tarihine de ilgi duymuş ve bu konuda eserler yazmıştır. Bu saha ile meşgul olma ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:


Hadis İlmindeki Yeri.

Hadis hâfızı ve fıkıh ilminde ehl-i hadîsin temsilcisi kabul edilen İbn Hazm’a göre sünnet vahiy kaynaklı olup Kur’an’ın tefsiridir. A ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Dil ve Edebiyat. İbn Hazm, Endülüs Emevî Devleti’nin çöküş döneminde yetişmiş olup bu coğrafyanın en verimli


şairlerindendir. G ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.

---
İBN HAZM diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.

Diyanet İslam

 

Son Bakilanlar
Secmeler