Fizan » 19. Cilt » İBN HAFÂCE

İBN HAFÂCE

Diyanet Islam Ansiklopedisi 19. Cilt 534. Sayfa İBN HAFÂCE Maddesi


Ozet:


İBN HAFÂCE

(ابن خفاجة)

Ebû İshâk İbrâhîm b. Ebi’l-Feth (b.) Abdillâh (Ubeydillâh) b. Hafâce el-Hevvârî eş-Şukarî (ö. 533/1139)

---
İBN HAFÂCE diyanet islam ansiklopedisi ilgili maddesi

Bize Yaziniz
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.