Fizan » 12. Cilt » EZAN

EZAN

Diyanet Islam Ansiklopedisi 12. Cilt 36. Sayfa EZAN Maddesi


Ozet:


EZAN

الأذان

Sözlükte “bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek” mânasında bir masdar olan ezan kelimesi terim olarak farz namazların va ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Ezanın Türkçeleştirilmesi. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, özellikle II. Meşrutiyet’i takip eden yıllarda Türkçülük cereyanının ve buna bağlı olarak dilde sad ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Edebiyat. Divan edebiyatı sahasına ait eserlerde ezan hakkında müstakil şiirlere rastlanmamakla birlikte konuyla ilgili bazı unsurlar çeşitli mısra ve beyitlere girmiştir. Eza ... devamini tdvislamansiklopedisi.org adresinden okuyabilirsiniz.


Ozet:

Mûsiki. Ezan, dinî mûsikinin cami mûsikisi formlarının en önemlilerindendir. İcrası bakımından dış ve iç ezan olmak üzere İkiye ayrılır.
Tüm Ciltler: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Sitemizde sadece madde başlıklarının listesi yer almaktadır. Maddeler tıkladığında içerik TDV resmi websitesinin ilgili sayfadaki veriler gösterilmektedir.